Vision

Fakta

Nordsøen

Tidslinje

CIP

EN

BrintØ

En ø i Nordsøen dedikeret til grøn brintproduktion

Vision

Den grønne omstilling skal accelereres for at sikre fremtidens bæredygtige og uafhængige energiforsyning

Det kræver ambitiøse løsninger, innovative teknologier og mod til at tænke stort. En ny dansk energiø dedikeret til storskala produktion af grøn brint fra havvind i Nordsøen – en ”BrintØ” – vil være et afgørende skridt for den fremtidige grønne og uafhængige europæiske energiforsyning. Et skridt, der med Danmark som first-mover vil sætte en ny dagsorden for Nordsøens energiproduktion, hvor hidtil usete mængder grøn brint og strøm i fremtiden skal erstatte den europæiske produktion og import af olie og gas. BrintØ leverer et konkret redskab til at sikre Nordsøens rolle som Europas fremtidige grønne kraftcenter og nå det fælles løfte fra Nordsøtopmødet i Esbjerg d. 18 maj om 150 GW havvind inden 2050.

”Med BrintØ i Nordsøen viser Danmark resten af verden, hvordan man kan sættes turbo på den grønne omstilling og gøre Europa uafhængig af russisk olie og gas, hvis man tør tænke stort, internationalt og i sammenhængende systemer. Den grønne energi skal høstes i den helt store skala ude på havet, omsættes til grøn brint på øen og transporteres på tværs af grænserne via offshore brintinfrastruktur. Mulighederne er enorme og den danske BrintØ er det første skridt i den retning”

Innovativt koncept med globalt markedspotentiale

Energiøer vil i fremtiden udgøre hjørnestenene i udbygning og integration af storskala vedvarende energi på verdensplan. Med BrintØ som udstillingsvindue for stærke danske kompetencer inden for havvind, Power-to-X og grønne energisystemer, er der mulighed for et enormt eksportpotentiale. Det vil føre til nye muligheder for dansk erhvervsliv, og dermed nye lokale arbejdspladser, og store skatteindtægter til gavn for samfundet.

Fakta

BrintØ bliver den første af sin slags i verden. BrintØ – og på længere sigt andre tilstødende energiøer – vil producere meget store mængder grøn brint fra havvind og eksportere denne til de mest nærliggende lande, f.eks. Tyskland, Holland og Belgien. BrintØ vil dermed skabe et grundlag for produktionen af fremtidens bæredygtige brændstoffer til at dekarbonisere sektorer som er svære at elektrificere, f.eks. tung industri og transport.

BrintØ kan med fordel placeres på den danske del af Dogger Banke, et område som forventes at blive et centralt knudepunkt for fremtidens offshore infrastruktur i Nordsøen. Området består af en 20.000 km2 stor sandbanke i Nordsøen, som tilbyder verdens måske bedste forhold til produktion af grøn strøm grundet lav havdybde og stærk vindressource. Danmark har med BrintØ derfor en unik mulighed for at opnå en strategisk central rolle i forhold til den forventede udbygning og opkobling til et vidtforgrenet netværk af energiøer og el- og brintledninger på tværs af de territoriale grænser i Nordsøen.

Optimal udnyttelse af Nordsøens vindressource

Det samlede projekt vil omfatte fire overordnede elementer: Havvind, en kunstig ø, Power-to-X og et brintrør.

icon

Havvind

Øen vil være forbundet til 10 gigawatt omkringliggende havvindmøller, som vil kunne producere vindenergi svarende til cirka 10 millioner europæiske husstandes elforbrug.

icon

Kunstig ø

Øen vil være en kunstigt inddæmmet ø, som skal være knudepunkt for de omkringliggende havvindmøller, samt huse storskala Power-to-X faciliteter og en servicehavn til drift og vedligeholdelse af havvindmølleparker.

icon

Power-to-X

Storskala elektrolyseanlæg vil etableres på øen, som kan konvertere den vedvarende energiproduktion til grøn brint via Power-to-X (elektrolyse). Når øen er fuldt udbygget (10GW) forventes den at kunne producere omkring 1 millioner tons grøn brint om året, svarende til ca. 7% af EU's forventet brintforbrug i 2030.

icon

Brintrør

Et brintrør vil bruges til at transportere den grønne brint til det Nordvestlige Europa (f.eks. Tyskland, Holland, Belgien), hvor der forventes at være et betydeligt importbehov.

Nordsøen

Fra sort til grøn udnyttelse af Nordsøen – en ny energiverden på vej

Olie og gas har de sidste mange år dannet grundlag for produktion af sort energi i Nordsøen. Nu tårner en ny energiverden sig op i horisonten med ambitiøse målsætninger om vedvarende energi, hvor strømmen høstes fra Nordsøens uudtømmelige vindressource og brinten er grøn. Nye el- og brintforbindelser skal sikre en effektiv udnyttelse af havvinden og øge forsyningssikkerheden, mens gamle olie- og gasledninger omlægges til brinttransport. Det hele bindes sammen af energiøerne, der tillader produktion af bæredygtig strøm i hidtil uset skala.

Nordsøen bliver dermed det grønne kraftcenter for Europas fremtidige energisystem med et estimeret havvindpotentiale på omkring 180GW. Det vil gøre Dogger Banke til et centralt knudepunkt for fremtidens offshore infrastruktur. Med vores lange kystlinje og store havarealer har Danmark en unik mulighed for at definere, hvor infrastrukturen etableres. På den måde kan Danmark sikre sig en stor markedsandel og samtidig øge værdien af dansk havbund. Det kræver, at vi sætter os på Dogger Banke området først, da andre energiøer allerede er under udvikling i andre lande.

”Det er vigtigt, at det danske flag placeres hurtigt og strategisk optimalt i den nye udbygning af en grøn energiinfrastruktur i Nordsøen. Det vil være med til at sikre, at både vores og fremtidige danske og europæiske generationer kan blive ved med at nyde godt af den bæredygtige og uudtømmelige energikilde, som Nordsøens vind tilbyder.”

Timeline Timeline

Om CIP

Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) er verdens største dedikerede fund manager indenfor vedvarende energiinfrastruktur og globalt førende indenfor havvind. Ved COP26 i 2021 udmeldte CIP en ambition og en plan for at forøge og accelerere selskabets rolle i den globale energi transition ved at afsætte mere end 100 milliarder euro i grønne energi investeringer inden 2030.

CIP forvalter ti fonde og har ca. 18 milliarder euro under forvaltning indenfor hav- og landvind, solcelleanlæg, biomasse, waste-to-energy, el-transmission og -distribution, energilagring og andre energiaktiver som Power-to-X

I dag har CIP's fonde ca. 120 internationale institutionelle investorer fra Norden, Europa, Storbritannien, Israel, Asien, Australien, Nordamerika og multilaterale organisationer som f.eks. den Europæiske Investeringsbank (EIB). CIP har ca. 300 medarbejdere fordelt på kontorer i København, London, Hamborg, Utrecht, New York, Tokyo, Singapore og Melbourne.

Sådan arbejder vi

Erfarent team

Vores team består af meget erfarne specialister med relevant industriel baggrund og kompetencer inden for teknik, strukturering og de-risking, konstruktion og drift, samt fusioner & opkøb og projektfinansiering.

Tillidsfuldt partnerskab

Vi arbejder baseret på tillid, pålidelighed og gensidig værdiskabelse gennem et stort netværk af langvarige industrielle partnerskaber med nogle af de mest erfarne og bedste industrispecialister i verden.

Ansvarlighed

Vi investerer baseret på den højest ESG-standard, og vores projekter har en positiv indvirkning på miljøet og bidrager til jobskabelse af høj kvalitet baseret på FN's principper for ansvarlige investeringer (UNPRI).

Sikkerhed i projektudførsel

Vi får tingene gjort og sikrer, at udviklingsprojekter optimeres og risikominimere, og konstruktionsprojekter gennemføres efter specifikationerne og inden for budget og tidsrammen.